woensdag 24 april 2013

Lang leve de Revu!?


Wat was het een historische dag vandaag. Na jaren van persbreidel door ons dictatoriale koningshuis durfde de Nieuwe Revu het aan om geheel tegen de censuur in ons land op de hoogte te stellen van een aantal heuse staatsgeheimen binnen de koninklijke familie! Onze toekomstige kroonprinses blijkt al enige tijd een vriendje te hebben. En wat nog veel sappiger is: ze blijkt ook vrolijk te zijn als ze hockey speelt. In één woord ge-wel-dig! Volgens hoofdredacteur Erik Noomen van de Nieuwe Revu een doorbraak. Eindelijk een heuse opstand tegen die betuttelende mediacode, die toch echt niet meer van deze tijd is.

Op het eerste gezicht lijkt het allemaal heel flink. Wanneer je de interviews ziet en leest met Noomen dan zou je bijna dankbaar worden dat hij het aandurft de persvrijheid in Nederland te vergroten. Maar daar valt eerlijk gezegd nog wel het een en ander op af te dingen. Het valt op dat in de discussie vandaag in de media twee zaken door elkaar heen liepen, namelijk het keurslijf van de mediacode enerzijds en het risico van rechtszaken wanneer journalisten die breken anderzijds. De tegenstanders van de mediacode noemden die twee zaken in één adem, waardoor het beeld ontstaat dat het koninklijk huis zich met de genoemde code boven de wet plaatst. Daarmee zetten deze mensen echter een onjuist beeld neer.

De mediacode is eigenlijk een heel simpele afspraak tussen de koninklijke familie en de pers. Journalisten en fotografen laten de familie wat hun privéleven betreft met rust en zo lang zij dat doen worden ze uitgenodigd op persmomenten bij privéaangelegenheden. Een alleszins redelijke overeenkomst, en er wordt helemaal niks aan banden gelegd. Je bent gewoon niet meer welkom op privéterrein wanneer je de privacy schendt. En daar komt direct het tweede om de hoek: de juridische kant. Privacy is een grondrecht van alle ingezetenen van Nederland, ook van de koninklijke familie. Rechten en plichten gelden in een rechtsstaat namelijk voor iedereen. Wanneer die privacy wordt geschonden, mag iedere individuele burger naar de rechter. Dat staat dus geheel los van de mediacode. Schenden van de mediacode leidt er alleen toe dat je niet meer wordt uitgenodigd om foto’s te komen maken van de jaarlijkse vakantie of welke andere privéaangelegenheid ook. Schenden van de privacy, uiteraard wel inherent aan het schenden van de mediacode (die is namelijk gericht op privacy) leidt tot een aanklacht. Mocht het AD ongevraagd een fotograaf op mij afsturen om in het geheim foto’s te schieten van mijn zomervakantie, dan kan ik ook een dergelijke aanklacht indienen. Maar ik acht, ondanks mijn achternaam, de kans vrij klein dat zoiets gebeurt.

Om diverse redenen bevreemdt mij dus de opwinding van de Nieuwe Revu nogal. Allereerst zie ik niet in welk belang er ligt in het publiceren van genoemde details over het privéleven van prinses Amalia. Verder suggereert men ten onrechte dat de mediacode de pers aan banden legt. Hij zorgt er hooguit voor dat al te nieuwsgierige, paparazzi-achtige types niet meer welkom zijn bij privéaangelegenheden van de koninklijke familie. Het risico van een juridisch oordeel vanwege het schenden van privacy heeft niets te maken met de code, dat is bij wet verankerd. Eerder al is vastgesteld dat de mediacode geen enkele juridische grond heeft. In geval van een rechtszaak zal de rechter altijd een afweging maken tussen het recht op privacy, de persvrijheid en het algemeen belang. Het argument dat een mediacode de persvrijheid belemmert lijkt me dus onzin. En ook de vaststelling dat een en ander ‘niet meer van deze tijd’ is raakt kant noch wal. Het argument is sowieso nogal leeg. Wanneer men bedoelt dat in deze specifieke tijd alle details van de koninklijke familie op straat moeten kunnen liggen, omdat daarmee het algemeen belang gediend is, dan zet ik daar om eerder genoemde reden grote vraagtekens bij. Het lijkt me evengoed van moderne beschaving getuigen wanneer de rechten van een ieder, koning of burger, worden geëerbiedigd. Ook koningen en prinsen hebben recht op privacy!